Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.


Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři, zaslání předepsaných údajů e-mailem nebo jejich uvedením při telefonické objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující toto potvrzení požadovaným způsobem neprovede. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby v nabídce.


Záruka vrácení peněz

Jelikož nemáte možnost si námi nabízené zboží prohlédnout a můžete se tak zmýlit a obdržet zboží, které skutečně nevyužijete, dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz".

Jestliže zjistíte do 14 dnů po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze.

Podmínky pro vrácení peněz

 - Zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním neporušeném obalu se všemi jeho součástmi, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.
 - Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
 - Zboží zasílejte pouze doporučeně, nikoliv dobírkou - ta nebude přijata.
 - Vráceny jsou pouze peníze za zboží, poštovné a balné nikoli.
 - Z hygienických důvodů není možné vracet použité spodní prádlo.

Dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4. 6. 1997
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 patří i prádlo, u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích (kalhotky, podvazkové pásy, punčochové zboží apod.). Z e-shopu je možno vrátit prádlo pouze v původním nerozbaleném obalu a nepoužité.
 

Postup při výměně zboží

Nepoškozené zboží nám zašlete po předchozí domluvě (optimálně mailem, nebo telefonicky) jako doporučený balík nejpozději do 14 dnů od převzetí, na naši adresu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme Vám nově požadovanou velikost či barvu s ohledem na dostupnost. Náklady spojené s výměnou, nese v plné výši kupující. Z hygienických důvodů nemůžeme přijmout zpět zboží, které bylo již použito. Zboží, které by bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného zabalení nelze vyměnit, nebo žádat vrácení peněz. Toto se také nevztahuje na již použité prádlo z hygienických důvodů.

Náklady na dopravu a balné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník. Adresu pro vrácení zboží naleznete v kontaktech.


Záruka na zboží

Na všechny produkty poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Pro vyřízení reklamace je nutné bezodkladně oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět.

Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě. Případně bude vrácena celá zaplacená částka.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě. Prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.

 - Odešlete zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo účtu pro vrácení peněz a jméno.
 - Adresu pro vrácení zboží naleznete v kontaktech.
 - Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, nejlépe v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní.
 - neposílejte zboží na dobírku - nebude přijata.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží obratem zašleme převodem na Váš účet, nejpozději však do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude uloženo u prodávajícího a po zaplacení nákladů na odeslání kupujícím, bude zasláno zpět kupujícímu.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do odeslání zakoupeného zboží, pokud již došlo k odeslání zboží, nebudou kupujícímu vráceny prostředky vynaložené na odeslání zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 - bez udání důvodu
 - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět v nejkratším možném termínu

 Způsoby platby a doručení

Platba bankovním převodem  

Zaplatit můžete na účet: 2501063666/2010 (Fio banka)

Po převedení částky na náš účet se objednávka stává zaplacenou a začíná se realizovat její odeslání dle Vámi zvoleného doručení.

„Na dobírku“ doporučená zásilka + služba dobírka

 Dobírka je způsob doručení zboží, při kterém zaplatíte za zboží při jeho přebírání. Cena doporučené zásilky + dobírky je 120 Kč.

 Expediční lhůty

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na adresu uvedenou v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Pro Vaši objednávku je platná cena v okamžiku podání objednávky. Tato cena je po Vás požadována k úhradě při převzetí dobírky. Náklady na poštovné a další náklady na dodání jsou součástí celkové ceny. 

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů používáme data a osobní údaje zákazníků pro provozování e-shopu, pro možnost vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely. Databáze nejsou nikdy zneužívány jinými firmami a data zákazníků jsou považována ze důvěrný materiál.

Povinné údaje, které zadáváte při registraci

 - jméno a příjmení
 - úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
 - e-mail
 - telefon

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Provozovatel internetového obchodu je neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech.

Provozovatel internetového obchodu:

Daniel Petrovič
Valentova 1735/7 
Praha 4, 149 00
IČ: 711 40 051

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.