Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.


Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři, zaslání předepsaných údajů e-mailem nebo jejich uvedením při telefonické objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující toto potvrzení požadovaným způsobem neprovede. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby v nabídce.


Záruka vrácení peněz

Jelikož nemáte možnost si námi nabízené zboží prohlédnout a můžete se tak zmýlit a obdržet zboží, které skutečně nevyužijete, dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz".

Jestliže zjistíte do 14 dnů po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze.

Podmínky pro vrácení peněz

 - Zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním neporušeném obalu se všemi jeho součástmi, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.
 - Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
 - Zboží zasílejte pouze doporučeně, nikoliv dobírkou - ta nebude přijata.
 - Vráceny jsou pouze peníze za zboží, poštovné a balné nikoli.
 - Z hygienických důvodů není možné vracet použité spodní prádlo.

Dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4. 6. 1997
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 patří i prádlo, u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích (kalhotky, podvazkové pásy, punčochové zboží apod.). Z e-shopu je možno vrátit prádlo pouze v původním nerozbaleném obalu a nepoužité.
 

Postup při výměně zboží

Nepoškozené zboží nám zašlete po předchozí domluvě (optimálně mailem, nebo telefonicky) jako doporučenou zásilku nejpozději do 14 dnů od převzetí, na naši adresu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme Vám nově požadovanou velikost či barvu s ohledem na dostupnost. Náklady spojené s výměnou, nese v plné výši kupující. Z hygienických důvodů nemůžeme přijmout zpět zboží, které bylo již použito. Zboží, které by bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného zabalení nelze vyměnit, nebo žádat vrácení peněz. Toto se také nevztahuje na již použité prádlo z hygienických důvodů.

Náklady na dopravu a balné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník. Adresu pro vrácení zboží naleznete v kontaktech.


Záruka na zboží

Na všechny produkty poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Pro vyřízení reklamace je nutné bezodkladně oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět.

Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě. Případně bude vrácena celá zaplacená částka.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě. Prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.

 - Odešlete zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo účtu pro vrácení peněz a jméno.
 - Adresu pro vrácení zboží naleznete v kontaktech.
 - Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, nejlépe v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní.
 - neposílejte zboží na dobírku - nebude přijata.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží obratem zašleme převodem na Váš účet, nejpozději však do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude uloženo u prodávajícího a po zaplacení nákladů na odeslání kupujícím, bude zasláno zpět kupujícímu.

Poplatek za vrácené znečištěné zboží při odstoupení od smlouvy

Vrácené zboží musí být dodáno ve stavu schopného znovu prodeje. Pokud vrácené zboží bude jevit známky znečištění (např. zápach z cigaretového kouře, chlupy od domácích zvířat, apod.) vynahrazuje si e-shop právo účtovat poplatek ve výši 89,-Kč za chemické čištění zboží. Tento poplatek bude odečten od vratné kupní ceny zboží.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do odeslání zakoupeného zboží, pokud již došlo k odeslání zboží, nebudou kupujícímu vráceny prostředky vynaložené na odeslání zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 - bez udání důvodu
 - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět v nejkratším možném termínu

 Způsoby platby

Platba bankovním převodem  

Zaplatit můžete na účet: 2501063666/2010 (Fio banka)

Po převedení částky na náš účet se objednávka stává zaplacenou a začíná se realizovat její odeslání dle Vámi zvoleného doručení.

Služba platby na dobírku

 Dobírka je způsob doručení zboží, při kterém zaplatíte za zboží při jeho přebírání.

 Expediční lhůty

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na adresu uvedenou v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Pro Vaši objednávku je platná cena v okamžiku podání objednávky. Tato cena je po Vás požadována k úhradě při převzetí dobírky. Náklady na poštovné a další náklady na dodání jsou součástí celkové ceny. 

Ochrana osobních údajů ( od 25.5.2018 viz. níže kapitola Podmínky ochrany osobních údajů)

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů používáme data a osobní údaje zákazníků pro provozování e-shopu, pro možnost vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely. Databáze nejsou nikdy zneužívány jinými firmami a data zákazníků jsou považována ze důvěrný materiál.

Povinné údaje, které zadáváte při registraci

 - jméno a příjmení
 - úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
 - e-mail
 - telefon

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Provozovatel internetového obchodu je neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech.

Provozovatel internetového obchodu:

Lenka Petrovič Bartoňová
Rokitanského 70/10, Hradec Králové 500 03
IČ: 72037083

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lenka Bartoňová IČ 72037083 se sídlem Rokitanského 70/10, Hradec Králové 500 03 dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Mračnická 1053/4, Praha 10, 102 00

email: info@erotickepradloxxl.cz

telefon: +420 776 245 243

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.